Geplaatst op Geef een reactie

Een school vol regentonnen

Beschrijving van de situatie

Op een basisschool in Ede met de prachtige naam De Lettertuin werken docenten en ouders van de ruim tweehonderd leerlingen nauw samen om het schoolplein groener en kindvriendelijker te maken. Om zo de veilige en warme plek die een school moet zijn verder vorm te geven. Deze school die in 1960 is gebouwd, beschikt over een prachtige patiotuin en een u-vormig schoolplein.  

 

Wens van de bewoners

Binnen de ambitie om ‘de kinderen uit te rusten met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om over een aantal jaren als volwassenen in onze maatschappij te kunnen functioneren’ past naadloos het installeren van een vijftal regentonnen. Opdat de kinderen leren hoe we zinvol met regenwater kunnen omgaan. Die kapotte stalen regenpijp moest meteen ook maar worden vervangen.

Gerealiseerde oplossing

Rondom de school hebben we vijf regenzuilen geplaatst. Er is voor deze tonnen gekozen omdat ze hoog, rank en erg stevig zijn. Afhankelijk van de naastgelegen regenpijpen hebben we 100 of 80mm vulautomaten gebruikt. De standaard kranen hebben we vervangen door exemplaren die middels een ‘sleutel’ afsluitbaar zijn. De stalen regenpijp – die is beter bestand tegen  enthousiast voetballende kinderen – hebben we één op één vervangen. 

Kilian regenzuil
Kilian regenzuil
Kilian regenzuil
Kilian regenzuil
Kilian regenzuil
Geplaatst op

Zinken regenpijpen

Beschrijving van de situatie

Aan deze vrijstaande woning, gebouwd in jaren dertig stijl met grote oversteek, zitten kunststof regenpijpen. Die zijn inmiddels niet meer zo fraai, sommige muurbeugels hebben de tand des tijds niet doorstaan. Aan het garagedak zitten kunststof uitlopen en eveneens kunststof regenpijpen. 

Wens van de bewoners

De bewoners hebben eigenlijk maar één wens: alle regenpijpen vervangen door zinken exemplaren inclusief de dakuitlopen van de garage. Voor het fraai moet het aantal muurbeugels en wrongen worden verhoogd van vier naar vijf exemplaren. 

Gerealiseerde oplossing

Rondom het huis zijn de vier regenpijpen vervangen door zinken exemplaren met zinken muurbeugels en wrongen. Vanaf de dakgoot is gebruik gemaakt van schuivende sprongstukken, aan het platte dak zitten voortaan zinken stadsuitlopen. De muurbeugels zijn steeds op dezelfde hoogte geplaatst. 

Kunststof regenpijp
Zinken regenpijp
Zinken regenpijpbeugel
Zinken regenpijp
Zinken regenpijp met stadsuitloop
Geplaatst op

Eikenhouten ton voor, SLIM wandtank achter

Beschrijving van de situatie

Deze prachtige woning in Het Gooi, gebouwd in jaren dertig stijl, heeft rondom zinken regenpijpen. Het hemelwater verdwijnt zoals op de meeste plaatsen in Nederland in het riool. De detaillering van de woning is erg mooi. Dat stelt ‘eisen’ aan de te plaatsen regenton. 

Wens van de bewoners

De bewoners willen water dat zowel op het hoofddak als op het platte dak valt zoveel mogelijk opvangen om te kunnen gebruiken. Voor het fraai willen ze aan de voorzijde van de woning een echte blikvanger. De groene ton achter de woning zal op termijn worden ‘overwoekerd’ door een klimhortensia.

Gerealiseerde oplossing

Beide regenpijpen hebben we voorzien van een Sarei zinken vulautomaat. De slang die we hierbij gebruiken is van de best mogelijke kwaliteit. Die is minder vatbaar voor klimaatschommelingen, UV en temperatuurverschillen. De eiken ton staat op een stukje recent aangelegd bestrating. De groene SLIM wandtank is uiteraard verankerd aan de muur.

Zinken regenpijp met sarei vulautomaat en eiken regenton
Zinken regenpijp met sarei vulautomaat en eiken regenton
Regenzuil met sarei vulautomaat
Regenzuil met sarei vulautomaat geplaatst door Laat het regenen
Geplaatst op

Eikenhouten ton aan tuinschuur

Beschrijving van de situatie

Achter in de tuin van dit mooi verbouwde rijtjeshuis in Bilthoven staat een schuurtje met puntdak. Aan dit dakje zit een kunststof regenpijp die niet al te best meer is. Die pijp is niet aangesloten op het riool

Wens van de bewoners

De bewoners willen het water dat op dat dakje valt zoveel mogelijk opvangen om te kunnen gebruiken. Het overtollige water mag rechtstreeks de tuin in maar dusdanig dat het niet over het nieuw aangelegde terras stroomt bij hevige regen

Gerealiseerde oplossing

De regenpijp hebben we vervangen en met een speedy vulautomaat gekoppeld aan een eikenhouten regenton. Een afkoppelsteen kan niet: overtollig water zou alsnog over het terras stromen. De uitloop van de regenpijp plaatsen we daarom naast het schuurtje 

Geplaatst op

Regenton – afkoppelsteen – regenpijp

Beschrijving van de situatie

De kunststof regenpijp aan de zijgevel van deze prachtige woning is afgebroken. De zinken regenpijp aan de andere gevel is gehavend en lek. Deze villa ligt middenin een bosrijk gebied. Daardoor is er veel vallend blad 

Wens van de bewoners

De bewoners willen beide regenpijpen vervangen zien door zinken exemplaren. Aan de linker gevel moet die gekoppeld worden aan een eikenhouten regenton en worden voorzien van een bladvanger. De rechter pijp moet worden afgesloten van het riool. 

Gerealiseerde oplossing

Beide regenpijpen zijn vervangen door 80mm zink en opnieuw verankerd. De linker pijp koppelen we aan de eikenhouten ton met een speedy vulautomaat (en inwendige bladvanger). Onderaan de pijp plaatsen we een extra bladvanger: de afvoer zat al behoorlijk vol met blad. 

De rechter pijp plaatsen we vanwege de beperkte ruimte niet meer aan de zijkant van de woning maar aan de voorzijde. Deze komt uit in een afkoppelsteen. De rioolbuis sluiten we iets onder de grond af met een deksel met schroefdraad. Zo blijft die bereikbaar én indien nodig te openen. 

Afkoppelsteen
Eikenhouten regeton
Zinken regenpijp
Riool afsluiting
Zinken bladvanger
Geplaatst op

Bewonersinitiatief – Sterrenberg

Beschrijving van de situatie

Om in aanmerking te komen voor subsidie van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden inventariseert de bewonersvereniging van de wijk Sterrenberg in Huis ter Heide de animo onder haar leden. Diverse bewoners besluiten over te gaan tot de aanschaf van één of meerdere regentonnen.  

Wens van de bewoners

De wensen zijn divers: van een grote Elegance regenton (400 liter) aan de achterkant van de woning tot een eikenhouten aan de zijkant. En van een bruine 2 in 1 regenton aan de voorkant van de woning tot een Elegance aan het schuurtje in de tuin. In totaal worden er zo’n twintig tonnen geplaatst waarbij er soms ook is gekozen voor een afkoppelsteen.

Gerealiseerde oplossing

Bij de meeste installaties is gekozen voor de speedy vulautomaat. Die is in principe eenvoudig zelf te plaatsen. Toch zien we dat regelmatig misgaan als de bewoners het zelf wilden doen. De volgende keer toch maar laten installeren? Bij sommige woningen plaatsen we een Sarei zinken vulautomaat. Weliswaar heeft die geen bladvanger, het staat wel erg mooi.