Subsidie

Water verspil je liever niet. Jouw plan? Verduurzamen door regenpijpen af te koppelen of regenwater op te vangen.

Maar wist je dat er dikwijls subsidie wordt gegeven als je afkoppelt, tegels ‘wipt’ of regenwater opvangt? 

SUBSIDIE

Diverse gemeenten, provincies en waterschappen geven subsidie als je – particulier, bewonersvereniging of school – regenwater gaat vasthouden. Of je tuin of het schoolplein vergroent. Die subsidie kan flink oplopen. Checken loont!

CALCULATOR

Om hoeveel water gaat het nou eigenlijk? Bereken met onze calculator de hoeveelheid regenwater die jaarlijks op jouw dak valt. Want dat is het water dat op termijn niet meer in het riool verdwijnt. Dat zijn heel wat volle regentonnen bij elkaar!

WATER-SCHAPPEN

De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon water én voldoende water. Ze beheren 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 6175 gemalen en 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarop jaarlijks 2 miljard m3 afvalwater wordt gezuiverd. Hieronder vind je de kaart met alle waterschappen en alle  contactgegevens. Of zoek op postcode als je twijfelt over jouw waterschap. 

Waterschappen Nederland

1Waterschap Noorderzijlvesthttps://www.noorderzijlvest.nl/Groningen, Friesland en Drenthe
2Wetterskip Fryslânhttps://www.wetterskipfryslan.nl/Friesland en Groningen
3Waterschap Hunze en Aa’shttps://www.hunzeenaas.nl/Groningen en Drenthe
4Waterschap Drents Overijsselse Deltahttps://www.wdodelta.nl/Drenthe en Overijssel
5Waterschap Vechtstromenhttps://www.vechtstromen.nl/Drenthe, Gelderland en Overijssel
6Waterschap Vallei en Veluwehttps://www.vallei-veluwe.nl/Utrecht en Gelderland
7Waterschap Rijn en IJsselhttps://www.wrij.nl/Gelderland en Overijssel
8Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlandenhttps://www.hdsr.nl/Utrecht en Zuid-Holland
9Waterschap Amstel, Gooi en Vechthttps://www.agv.nl/Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
10Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartierhttps://www.hhnk.nl/Noord-Holland
11Hoogheemraadschap van Rijnlandhttps://www.rijnland.net/Zuid-Holland en Noord-Holland
12Hoogheemraadschap van Delflandhttps://www.hhdelfland.nl/Zuid-Holland
13Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaardhttps://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/Zuid-Holland
14Waterschap Rivierenlandhttps://www.waterschaprivierenland.nl/Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht
15Waterschap Hollandse Deltahttps://www.wshd.nl/Zuid-Holland
16Waterschap Scheldestromenhttps://scheldestromen.nl/Zeeland
17Waterschap Brabantse Deltahttps://www.brabantsedelta.nl/Noord-Brabant
18Waterschap De Dommelhttps://www.dommel.nl/Noord-Brabant
19Waterschap Aa en Maashttps://www.aaenmaas.nl/Noord-Brabant
20Waterschap Limburghttps://www.waterschaplimburg.nl/Limburg
21Waterschap Zuiderzeelandhttps://www.zuiderzeeland.nl/Flevoland, Overijssel en Friesland

GEMEENTEN

Er zijn 355 gemeenten in Nederland met allemaal een eigen beleid. Daardoor is er in de ene gemeente wél een subsidiepot voor bijvoorbeeld het installeren van een regenton en in een andere niet. Raadpleeg daarom altijd de website van jouw gemeente.

A

B

C

D

E

G

H

I / K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

PROVINCIES

Er zijn 12 provincies in Nederland. Elke provincie voert landelijk én eigen beleid uit. Daardoor zijn er grote verschillen als het gaat om het financieel ondersteunen van verduurzamingsinitiatieven. Om te achterhalen of er subsidie wordt gegeven is het raadplegen van de provincie website aan te beleven. 

Provincie Drenthehttp://www.provincie.drenthe.nl
Provincie Flevolandhttp://www.flevoland.nl
Provincie Fryslânhttps://www.fryslan.frl
Provincie Gelderlandhttps://www.gelderland.nl
Provincie Groningenhttp://www.provinciegroningen.nl
Provincie Limburghttps://www.limburg.nl/
Provincie Noord-Brabanthttp://www.brabant.nl
Provincie Noord-Hollandhttp://www.noord-holland.nl
Provincie Overijsselhttp://www.overijssel.nl
Provincie Utrechthttps://www.provincie-utrecht.nl
Provincie Zeelandhttps://www.zeeland.nl
Provincie Zuid-Hollandhttp://www.zuid-holland.nl